Saturday, June 18, 2005

คำอธิบายในฐานที่ ๒ (ให้วางความคิด) ตอนที่๒

มารเข้าประจญในเวลาทำสมาธิ

แต่เป็นอย่างไร ใจจึงต้องคิด ร่างกาย จึงชอบทำงาน คิดวันยังค่ำ ร่างกายทำงานวันยังค่ำ ตากแดด ตามลม ก็ยังทำได้


การทำสมาธิ เพียง ๓๐ นาทีหรือ ๑ ชั่วโมง เกิดอึดอัดรำคาญ บางคนนั่งสมาธิจนเหงื่อไหล คิดๆ ดูก็น่าขัน นั่งสมาธิอยู่ที่ร่ม ที่เงา ไม่ต้องใช้กำลังเหมือนการทำงาน เป็นอะไรจึงทำไม่ได้นาน


อ่านรายละเอียด http://silawatra-027.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home