Tuesday, June 14, 2005

คำอธิบายในฐานที่ ๑ (ให้เพ่งดูหทัยวัตถุ) ตอนที่ ๑

ที่ให้เพ่งดูหทัยวัตถุ

เพราะหทัยวัตถุเป็นที่ประชุม แห่งสังขาร สังขารทั้งหมดมารวม อยุ่ที่หทัยวัตถุทั้งสิ้น ก็สังขารทั้งสิ้นคืออะไร คือ

กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตสังขาร ๑ ปุญญาภิสังขาร ๑ อปุญญาภิสังขาร ๑ อเนญชาภิสังขาร ๑ รวมทั้งหมดเป็น ๖ ย่อเข้าให้สั้น กายสังขาร เอาไว้คงเดิม สังขารนอกนั้น สงเคราะห์ เข้าในจิตสังขาร รวมให้สั้นคงมีแต่กายสังขาร และจิตสังขาร สองอย่างเท่านี้ หทัยวัตถุ เป็นกายสังขาร ......................


อ่านรายละเอียดได้ที่ http://silawatra-023.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home