Tuesday, June 14, 2005

คำอธิบายในฐานที่๑ (ให้เพ่งดูหทัยวัตถุ) ตอนที่ ๒

ภวังคจิต – วิถีจิต


อีกประการหนึ่งให้ผู้บำเพ็ญรู้จักภวังคจิต และ วิถีจิต วิถีจิต หมายเอาจิตที่รับรู้ทางทวาร ๖ เมื่อจิตหยุดรับรู้ทางทวาร ๖ เป็นภวังคจิต ดังเวลานอนหลับเป็นภวังคจิตแท้


อนึ่ง ให้รู้จักทวารสมมุติ และ ทวารวิมุติ ทวารสมมุติหมายเอาทวารทั้ง ๖ ทวารวิมุติหมายเอาเวลานอนหลับ ฝันเห็น สิ่งนั้นสิ่งนี้ อาการที่นอน หลับนั่นแหละเป็นทวารวิมุติจิต..........


จบฐานที่ ๑

อ่านรายละเอียด http://silawatra-024.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home