Friday, June 03, 2005

รู้จักทางตาย

รู้จักทางตาย ....

ส่วนผู้ที่รู้จักทางตาย เปรียบเหมือนทหารยิงปืนเล็งใส่ศูนย์ ยิงทีเดียวก็ถูกที่หมาย จึงเป็นของที่ควรศึกษาให้รู้ไว้

เวลาจวนเจียนจะตาย ถ้าไม่ได้ศึกษาให้รู้ไว้ ถึงจะร้องสั่งกันว่า ........................


การเกิดเปรียบด้วยการมาค้าขาย

ทุกคนที่เกิดมาก็เท่ากับมาค้าขายชั่วคราว ไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาจะไล่กลับคืนบ้านเก่าของเรา ถ้าเรากลับไปทางอบายภูมิ ก็แปลว่าเราขาดทุนสูญกำไรอ่านต่อได้ที่ ... http://silawatra-014.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home