Thursday, May 26, 2005

ฆราวาสธรรม

ธรรมเครื่องประพฤติในสังคม


เหตุนั้นท่านจึงควรมี ธรรมเครื่องประพฤติอันเกี่ยวกับสิ่งที่ แวดล้อมในสังคมนั้นๆ เพราะคนเราจะอยู่ผู้เดียวเปลี่ยวเอกาย่อมไม่ได้

ต้องมีพวกมีหมู่ มีบิดามารดา สามีภรรยา ลูกหลาน ญาติมิตร ทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วน ตัวของเราเป็นวัตถุกามภายใน.........

อ่านต่อได้ที่นี่ http://silawatra-005.blogspot.com/


0 Comments:

Post a Comment

<< Home